2 maja 2011

Wpływ różnych związków chemicznych na nasze zdrowie - znaleziony artykuł

Jakiś czas temu organizacja WWF rozpoczęła akcję DETOX
wwf
Po krótce chodzi o to, że w produktach codziennego użytku znajdują się toksyczne substancje, których firmy często nie muszą nawet deklarować na etykietach i w skladzie. Sęk w tym, że ulegają one biokumulacji, tzn. powoli, powoli je przyjmujemy, ale nie możemy się ich pozbyć i zostają w naszych organiżmach do końca życia. Chodzi nie tylko o jedzenie, ale też kosmetyki, produkty, z których składają się nasze domy (podłogi, ściany, meble, sprzęt), a także środki czystości.

oto kilka informacji na ten temat:


Badanie krwi

Po co badaliśmy krew?
W ramach kampanii DETOX WWF przeprowadził dwa badania krwi na obecność toksycznych chemikaliów. Do pierwszego z nich zaprosiliśmy grono znanych Polaków. W drugim udział wzięła wybrana w konkursie trzypokoleniowa rodzina z Warszawy. W badaniach chcieliśmy sprawdzić, czy we krwi przypadkowo wybranych osób można znaleźć wiele substancji chemicznych o toksycznych właściwościach, które przedostają się do naszych organizmów z otaczających nas produktów codziennego użytku. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W ten sposób chcieliśmy uświadomić wszystkim, że problem braku kontroli toksycznych chemikaliów dotyczy każdego z nas.Jakie były wyniki badania?
Pobrana krew wysłana została do specjalistycznych laboratoriów w Czechach, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Belgii. W próbkach stwierdzono występowanie takich grup niebezpiecznych związków chemicznych jak PCB, OCP, PBDE, ftalany, PFOA i PFOS. Chemikalia te występują między innymi w środkach ochrony roślin, detergentach, kosmetykach, farbach, lakierach, meblach i odzieży. Związki fluoropochodne (PFOA/PFOS) wykorzystywane są przy produkcji tkanin, opakowań do żywności oraz teflonu. Ftalany można znaleźć w wyrobach z plastiku (w tym PCV). Niektóre z tych substancji są też składnikami puszek, plastikowych butelek, a także obudowy komputerów i telewizorów. Czytaj więcej o chemikaliach

Czytaj więcej o wynikach badania znanych osób i polskiej rodziny

Skąd wzięły się chemikalia we krwi?
Tymczasem, jak wynika z badań prowadzonych przez naukowców, syntetyczne związki chemiczne produkowane przez przemysł gromadząc się w ciele człowieka i innych organizmach żywych, a także w środowisku, przyczyniają się do wielu problemów zdrowotnych ludzi i zwierząt. Wdychamy je razem z kurzem, spożywamy z pokarmem, wiele z nich przedostaje się do naszego ciała także przez skórę.

Opublikowane przez WWF raporty analizujące doniesienia naukowe Powody do niepokoju i Poświęcając nasze dzieci alarmują, że związki chemiczne, przedostając się do organizmów ludzi i zwierząt, mogą być m.in. przyczyną nowotworów, osłabienia systemu odpornościowego, zaburzeń hormonalnych, czy zmian w zachowaniu. Szczególnie niepokojący jest wpływ tych substancji na kształtowanie się organizmów dzieci. Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że związki chemiczne spotykane w produktach codziennego użytku, mogą powodować zaburzenia w rozwoju mózgu i centralnego układu nerwowego.


Słownik


Alergenne - dowolne (chemiczne bądź inne) czynniki powodujące reakcję alergiczną

Bioakumulatywne - posiadające zdolność do gromadzenia się (akumulacji) w organizmach żywych.

Bisfenol A (BPA) - związek chemiczny zaburzający działanie hormonów , wykorzystywany przy produkcji niektórych wysokojakościowych wyrobów z przezroczystych plastików (np. butelek do karmienia niemowląt) oraz jako składnik żywic wyściełających większość metalowych puszek do przechowywania żywności.

Bromowane opóźniacze spalania - grupa związków chemicznych zawierających brom, wykorzystywanych do zmniejszania łatwopalności materiałów takich jak tekstylia i plastiki. Wiele spośród tych środków charakteryzuje się dużą trwałością w środowisku i/lub zdolnością do akumulacji w ciałach zwierząt i ludzi.

DDT - przestarzały insektycyd z grupy węglowodorów chlorowanych, zaklasyfikowany jako trwałe zanieczyszczenie organiczne (persistent organic pollutant - POP). W latach 70-tych XX wieku zakazany w wielu krajach po tym, jak odkryto, że jego stężenie wzrasta w ciałach zwierząt i jest on odpowiedzialny za ogromne zniszczenia w populacjach niektórych gatunków ptaków.

Dioksyny - grupa silnie toksycznych, trwałych i bioakumulatywnych związków chemicznych. Są one silnie i znane jako związki zaburzające działanie hormonów . Nie są one produkowane celowo, ale są wytwarzane przy okazji spalania chemikaliów i niektórych substancji, łącznie z . Są one klasyfikowane jako POP .

Dokrewne (gruczoły dokrewne) - dowolny gruczoł wewnątrz ciała, który może wydzielać hormony bezpośrednio do krwioobiegu, czyli gruczoł pozbawiony własnych przewodów. Na przykład przysadka mózgowa, tarczyca, jądra, jajniki itp.

Ftalany - grupa związków, z których część uznaje się za związki zaburzające działanie hormonów (EDC). Niektóre ftalany są dodawane do plastików z PVC (polichlorkiem winylu), aby uczynić je bardziej miękkimi i elastycznymi. Są one również dodawane do licznych kosmetyków . Ftalany mogą uwalniać się z produktów, do których były dodane, co prowadzi do poważnych skażeń u ludzi.

Kancerogen - substancja chemiczna, która może powodować powstawanie nowotworów.

Kreozot - petrochemiczny środek do konserwacji drewna.

Mutagenne chemikalia lub substancje mogące powodować powstawanie mutacji genetycznych u żywych organizmów.

OCP - (organo-chlorine pesticides - pestycydy z grupy chlorowanych węglowodorów) - wiele pestycydów stosowanych powszechnie w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych XX wieku należało do OCP. Stosowanie wielu z nich jest obecnie zakazane po tym, jak zbyt późno odkryto, że są w środowisku i powodują długoterminowe zatrucia wśród zwierząt. Na przykład, populacje ptaków drapieżnych bardzo ucierpiały gdy DDT spowodowało powstawanie zbyt cienkich skorupek na ich jajach, które w efekcie pękały przy wysiadywaniu.

PBDE - polibromowane etery fenylowe (poly brominated diphenyl ethers). Specyficzna grupa . Niektóre zostały wyeliminowane ze względu na ich trwałość , bioakumulację i toksyczność .

PC - plastik poliwęglowy. (polycarbonate plastic). Ten rodzaj plastiku zawiera bisfenol A , który jest związkiem zaburzającym działanie hormonów. Plastiki poliwęglowe można często zidentyfikować po oznaczeniu "PC7" na opakowaniach lub trójkącie symbolizującym recykling i oznaczonym wewnątrz cyfrą 7. PCB - polichlorowane bifenyle (poly chlorinated biphenyls). Jest to ogromna grupa związków chemicznych opracowanych w latach 1950-tych i stosowanych jako izolacja w bardzo różnych urządzeniach elektrycznych, zwłaszcza transformatorach. Pozostają one w środowisku bardzo długo (nawet przez kilka dziesięcioleci) i znajduje je się obecnie wszędzie, łącznie z mlekiem karmiących kobiet. Początkowo sądzono, że ich toksyczność jest niska, ale obecnie pojawia się coraz więcej dowodów na ich subtelne, lecz szkodliwe działanie - nawet przy małych dawkach. PCB są zaliczane do POP
Perfumy - około 300 różnych substancji chemicznych wykorzystuje się przy produkcji zapachów w kosmetykach i przyborach toaletowych. Spośród tych 300 chemikaliów, około 100 może być w naturze związkami trwałymi bądź alergennymi .

POP - trwałe zanieczyszczenia organiczne (persistent organic pollutants). Są to związki charakteryzujące się znaczną toksycznością , trwałością i bioakumulatywnością mogące również przenosić się na znaczne odległości identyfikuje obecnie dwanaście związków jako POP i związki te są na całym świecie stopniowo eliminowane.

PVC - polichlorek winylu. Plastikowy polimer (duża cząsteczka) o wielu różnych zastosowaniach. Jego właściwości fizyczne są zmieniane (staje się elastyczny) dzięki dodaniu różnych chemicznych dodatków, np. ftalanów . Przy spalaniu PCV uwalniają się z nich również bardzo niebezpieczne związki zwane dioksynami .

Substancja toksyczna - Substancja chemiczna lub czynnik, który może powodować uszkodzenia lub działać niekorzystnie na układy biologiczne.

TCO (eko-etykieta) - pro-środowiskowy system etykietowania sprzętu komputerowego, zarządzany przez Szwedzką Konfederację Pracowników Zawodowych (TCO). Ustanowiony w roku 1992, system ten obejmuje szeroką gamę zagadnień takich jak środowisko, ergonomiczność, użyteczność, emisja pól magnetycznych i elektrycznych, spożycie energii i bezpieczeństwo pod względem zapłonów elektrycznych.

Toksyczność - Stopień, w którym dana substancja chemiczna działa szkodliwie na system biologiczny organizmu.

Triclosan - chlorowany środek antybakteryjny wykorzystywany w pastach do zębów, proszkach do prania (itp.) oraz urządzeniach do przygotowywania żywności. Triklosan został wykryty w ludzkim mleku.

Trwały związek chemiczny - związek, który nie ulega łatwo rozpadowi w środowisku, przez co długo istnieje w swej toksycznej formie.

vPvB - bardzo trwałe bardzo bioakumulatywne . Określa się tak niektóre spośród najgorszych chemikaliów, które pozostają toksyczne przez długi czas i podlegające szybkiej akumulacji w organizmach ludzi i zwierząt.

VOC - lotne substancje organiczne (volatile organic chemicals). Stosowane często jako rozpuszczalniki w farbach, lakierach, środkach czyszczących itp. Przyczyniają się one do zanieczyszczenia powietrza, prowadzącego do astmy i innych problemów oddechowych.

Zasada zapobiegania - Podejmowanie działań, by powstrzymać degradację środowiska, poprzez przeciwdziałanie zagrożeniu poważnymi i nieodwracalnymi szkodami pomimo braku całkowitej pewności wynikającej z badań naukowych.

Związki zaburzające działanie hormonów (endocrine disrupting chemicals - EDC) - interferują z normalnym funkcjonowaniem układu hormonalnego zarówno ludzi, jak i zwierząt. Mogą one w konsekwencji wywoływać różnorodne skutki, łącznie z problemami reprodukcyjnymi, rozwojowymi i behawioralnymi.

Związki organiczne - chemikalia zbudowane na bazie atomów węgla.
Źródło

3 komentarze:

iimajka pisze...

SzczerbatkoMamo :)
Oglądałam niedawno program popularnonaukowy o składzie chemicznym opakowań sztucznych używanych w przemyśle spożywczym, którego to składu nie znają ci, którzy je wykorzystują do pakowania WIERZĄC tylko, że są bezpieczne, a co jest nieprawdą, ale badania się utajnia za grube łapówy.

Skopiowany materiał powinien mieć źródło, inaczej łamie się prawa autorskie ;) A, że od plastiku nie uciekniemy, może choć napisz o butelkach do mleka BPA free? Które to są i gdzie ich szukać? Od zawsze wolne były medeli, avent miał minimalne ilości, teraz widzę też nuka i nawet nowe baby ono...
Całe szczęście już coraz więcej firm dzieciecych poszło w tym kierunku, ale i tak można się zastanawiać czy nie lepiej tradycyjne szklane? Tylko wcale nie tak łatwo je kupić, a i jest zagrożenie, że się stłuką. Tak źle i tak niedobrze...
Pozdrowionka

PieluszkomMania pisze...

iimajko
Zapewne przegapiłaś -
Źródło jest podnane:)
Popatrz na samym końcu- jest tam link:)
Podaję specjalnie by nie łamać praw autorskich ani nie przywłaszczać cudzego dorobku intelektualnego:)

Chyba oglądałyśmy ten sam program- fakt, plastik jest substancją szkodliwą, jednak teraz niemal wszystko jest nim naszpikowane- od ubrań, po dziecięce zabawki.
Niestety obawiam się, ze w dzisiejszych czasach nie uniknie się zupełnego z nim kontaktu:(

Specjalistka nie jestem, lecz z butelek wiem, że bez ftalanów są AVENT - miodowe. Tych używamy i szczerze powiedziawszy nie orientuję się jak jest z innymi. Jeśli znalazłabyś takie informacje- podziel się proszę linkiem:)
A z zabawek najlepsze są niemalowane drewniane , szyte z tkanin naturalnych, bądź dziergane z wełny np.
Mego synka mama chrzestna znalazła gryzaczki bez ftalanów. Bardzo fajne, lecz niestety wyrzuciłam opakowanie i nie wiem jakiej były firmy:(

Ps. bardzo się cieszę, że tak bardzo Udzielasz się na blogu:)
Dziękuję za ciekawe komentarze i przedstawianie swojego punktu widzenia:D

iimajka pisze...

Racja, musiałam przegapić ;)
O butelkach jest dużo informacji na forach, po wpisaniu hasła butelki BPA free albo coś podobnego, nie ma tylko nigdzie zebranych tych konkretnych informacji do kupy - na ogół trzeba się przekopywać przez liczne strony, gdzie rodzice opisują co na etykietkach trafili.
A tu jest już taki zbiorek przydatnych rzeczy na blogu, że aż się prosi o kolejne, by podrzucać tylko gotowe linki nowym mamom :)

Mam jeszcze pytanie - czy można u Ciebie zamawiać takie pieluszki i czy masz cennik na poszczególne rodzaje?
Ja juz się obkupiłam swego czasu na portalu aukcyjnym, ale wciąż są mamy, które wielopieluszek nie znają :)

Etykiety

AIO aplikacje na otulacz butelki i smoczki Candy rocznickowe Candy rocznickowe WYNIKI celiakia bezglutenu chemia w naszym życiu chusteczki myjki nawilżane- wielorazowe ciąża ciąża tydzień po tygodniu formowanka formowanki noworodkowe gatki wełniane hospitalizacja humor jak uszyc petitskirts jak uszyć Mei Tai - MT tutorial jak uszyć tutu jak zatrudnioć nianię- legalnie kalkulator ciąży i porodu Kalkulator powrotu do pracy po urodzeniu dziecka kaszka z mlekiem kieszonka kosmetyki dziecięce - skład chemiczny i ranking kulinaria łóżeczko - jakie? masaż logopedyczny mleko modyfikowane- gdy wyjścia innego nie ma jakie wybrać ? montessori metoda naturalna pielęgnacja naturalne pieluszkowanie Nie musi być drogo - ekologiczne i ekonomiczne pieluszkowanie Nie nowotworom u dzieci- program ogólnopolski Nowe standardy opieki około porodowej odpowiedzi na pytania odtłuszczanie pieluch otulacz otulacz komplet otulacz polarowy otulacz wełniany pasta do zębów bez fluoru i parabenów czyli eliminujemy śmieci z dzieciowego świata:) petitka petitskirts plan porodu podgrzewacz poszewka na poduszkę pranie pieluszek wielorazowych Radzimy dobrze rodzimy rodzicielstwo powściągliwości SIO skład pieluszek jednorazowych spódniczko- pieluszki stosik pieluszkowy stripping sukienka szalik golf kołnierzyk szczotkowanie zębów animacja Szkoła rodzenia on-line szpital śpiworek testy tutorial ' e tutorial wielorazowych wkładek laktacyjnych tutu tutu bez szycia ubranka dla lalki uszyj to sam Wielozadaniowa wkładki higieniczne wielorazowe wkładki laktacyjne wielorazowe wkładki sucha pielucha Wkłady chłonne wkłąd chłonny worki na pieluszki wyprawka zabawki jak zrobić ząbkowanie zestaw pieluszkowy zrób to sam